ЗА НАС

ЗА НАС

„ОБРАЗОВАТЕЛНО-СПОРТЕН КОМПЛЕКС ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД е българско акционерно дружество, специализирано в реализиране на инвестиционни проекти и тяхното управление.

 

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Дружеството е разработило проект за изграждане на модерен образователен център за деца от 2 до 19 години, който ще се изгради в гр. София, район Лозенец.

 

Проектът предвижда изграждането на съвременен образователен център, с добре обезпечена спортно-техническа база.

 

Общата цел на проекта е принос към устойчиво градско развитие чрез подобряване на социалната инфраструктура и инвестиции в областта на образованието, културата, спорта и здравеопазването.

 

Партньор при реализацията на проекта е Wonder Group, притежаващ лицензите за откриване на частна детска градина и училище “Свети Георги”.

 

След завършване на комплекса, това ще бъде единственото учебно заведение в София, осигуряващо възможност на децата от 2 до 19 годишна възраст, да получат образование съгласно британските и българските образователни стандарти.

 

Очаква се през следващата учебна 2015-2016 година St. George School & Preschool да посрещне своите ученици в новия комплекс, като по този начин ще предлага уникална образователна услуга, съчетаваща езиково обучение на световно ниво, изкуство и спорт.

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

 • Застроена площ – 4 461 кв.м.
 • Общо разгъната застроена площ – 24 385 кв.м.

 

Комплесът е обезпечен с необходимите помещения за извършване на образователен процес, както и със съвременна спортна база и съоръжения, нужни за обучението на деца от детска градина до завършване на гимназия.

При проектиране на сградите са заложени съвременни решения за намаляване на експлоатационните разходи и постигане на  високи показатели за енергийна ефективност. Осигурена е достъпна среда, в съответствие с изискванията на националното законодателство. Използват се алтернативни източници на енергия. Достъпът, присъствието и сигурността на децата се контролира чрез съвременна система за контрол на достъп и видео наблюдение. Предвидени са всички системи и инсталации, необходими за модерно училище, включително BMS система, часовникова система, озвучаване, интерактивна ситема за обучение и други.

Учебната база е проектирана при капацитет от около 50 деца на випуск, разпределени по 12 или 15 в паралелка, според възрастовата група.

 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС:

 • Класни стаи –  87 броя, с площ от 40 до 94 кв.м., в това число специализирани кабинети по физика, химия, биология, география, история, български език, английски език, френски език, немски език, руски език, журналистика, изобразително изкуство, конструиране, готварство, 7 музикални кабинета /4 от тях индивидуални/, шев и кройка, грънчарство, технологии, астрономия, звукозаписно студио и други
 • Централно фоайе с площ 400 кв.м.
 • Медицински кабинети – 4 бр., в това число лекар, стоматолог, психолог и логопед
 • Библиотека – 2 броя, отделно за училището и детската градина
 • Училищен вестник и радио
 • Стаи за учители – 7 броя
 • Зони за почивка на учениците – 4 броя по 150 кв.м., съобразени с възрастта на децата
 • Книжарница
 • Помещения с индивидуални шкафчета за всяко дете и учител
 • Столова – 2 броя, отделно за училището и детската градина
 • Собствена кухня
 • Закрит център за игра в детската градина и др.

 

СПОРТЕН КОМПЛЕКС

Закрити спортни съоръжения

 • Басейн за ученици с размери 25 х 12,50 м.
 • Басейн за децата от детската градина с размери 6,60 x 5,50 м.
 • Физкултурен салон за училището с площ 1025 кв.м.
 • Физкултурен салон за детската градина с площ 97 кв.м.
 • Писта за лека атлетика
 • Зала за танци и гимнастика с площ 211 кв.м.
 • Зала за тенис на маса с 4 броя маси, с възможност и за допълнтелни игрови конзоли, джаги и други
 • Зала за бойни изкуства с площ 98 кв.м.
 • Зала за фитнес с площ 122 кв.м.
 • Зона за сауна, масаж и релакс
 • Съблекални и др.

 

Oткрити спортни съоръжения

 • Открити спортни игрища – 2 броя
 • Писта за лека атлетика
 • Фитнес
 • Отделни зони за игра на открито за различните възрастови групи

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА

 

Към училищния сектор е проектирана зала за сценични изкуства и прожекции с 250 места. Предвидени са необходимите гримьорни, съблекални, апаратна и други.

 

Зона за събития – закрита  и с покрити външни тераси с площ 827 кв.м.

 

Училищният корпус, спортният сектор и детската градина имат непосредствена връзка помежду си и същевременно функционират независимо, всеки от тях със самостоятелен вход.

 

ФИНАНСИРАНЕ

Проектът е на обща стойност от 34 814 148  лв. Собствените вложения на инвеститора са в размер на 17 211 678 лв. Останалите 17 602 470 лв. са предоставени под формата на заем по инициативата JESSICA. От тях  8 801 235 лева (50%) са средства, предоставени от Фонд за устойчиво градско развитие на София – ФУГРС ЕАД и 8 801 235 лева (50%) са средства, предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, както следва:

 

 • Финансиране от Европейски фонд за регионално развитие – 7 481 049.75 лв.,
 • Финансиране от националния бюджет на Република България – 1 320 185.25 лв.

 

 

ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИП

Архитектурният проект е дело на утвърдения екип на „Елит Студио“ ЕООД. Компанията, с управител арх. Калин Диков, е основана през 2002 г. и има дългогодишен опит в архитектурно проектиране, градоустройствено планиране и дизайнерско оформление. Специализирана е в проектирането на административни, жилищни, търговски и промишлени сгради и комплекси.

По проекта “ОБРАЗОВАТЕЛНО-СПОРТЕН КОМПЛЕКС ЛОЗЕНЕЦ” са работили и арх. Галина Стоянова, арх. Марин Моллов и к.арх. Цвета Томова.

В множеството си реализирани проекти, „Елит Студио” ЕООД оставя отличителен почерк на качество и професионализъм.

 

Конструктор – инж. Чавдар Панев

Проектант на електрически инсталации – инж. Иван Бараков

Проект на ОВ – инж. Владимир Хранов 

Проект ВиК – инж. Райна Терзиева

 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

“Инвестиционно Консултантска Компания“ ООД

 

ПАРТНЬОРИ

Като Банка-партньор на Фонд за устойчиво градско развитие на София ЕАД, Райфайзенбанк (България) ЕАД администрира кредита на Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД.

Архитектурният проект е дело на утвърдения екип на „Елит Студио“ ЕООД с управител арх. Калин Диков.

Партньор при реализацията на проекта е Wonder Group, притежаващ лицензите за откриване на  детска градина и училище “Св. Георги”.

 

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Like us on Facebook